address peerid downloaded uploaded left
78.35.165.6:50000 -TR2940-m9c4ymqg8c0f 0B 18.5GiB 0B
82.65.146.87:16881 -TR2930-m36tinq19gah 0B 109GiB 0B
185.15.73.207:17628 -qB4390-hg.a~6HjNBQ! 0B 5.52GiB 0B
37.146.109.238:51778 -lt0D60-%FF%12%F0%09%0E%AF/%04w%9D%22%84 0B 56.8GiB 0B
188.209.56.46:20145 -lt0D60-f%9C%AF%E99Sq%F0*%E3%EA~ 0B 470GiB 0B
174.23.130.180:51670 -lt0D80-%B99%D1%25%D3%EC%96%F6%16%FE%DF%C1 0B 232GiB 0B
172.101.11.57:60000 -UT2210-Bb%BD%DB%E3%8E%DB%AB';%8E%05 0B 14.1GiB 0B
[240b:253:e060:30f0:12bf:48ff:fe8d:e5ca]:51417 -TR3000-g42g6pv1wabq 0B 0B 0B
195.154.236.148:57564 -lt0D70-%F0%9D%0D%FDB-%15%B7%A0B%D7~ 0B 3.6TiB 0B
179.251.43.117:44905 -Lr3500-83)rXiIQRv5p 0B 0B 3.69GiB
108.21.207.95:60411 -TR3000-6p9xbnt5zh0n 0B 4.71GiB 0B
95.165.153.84:51413 -TR3000-6ufpnta0dz0u 0B 0B 0B
[2601:201:c001:efe0:a5ac:5971:985d:9c3b]:33333 -qB4400-PcSEeyNIe*9W 0B 4.48GiB 0B
[2601:201:c001:efe0:7412:77c8:a1e6:30a1]:33333 -qB4400-PcSEeyNIe*9W 0B 4.48GiB 0B
98.224.66.135:33333 -qB4400-PcSEeyNIe*9W 0B 4.48GiB 0B
[2601:201:c001:efe0::29ba]:33333 -qB4400-PcSEeyNIe*9W 0B 4.48GiB 0B
186.211.93.179:6881 -KT51DV-Y2aMltY624MP 0B 328MiB 0B
2.28.209.89:51413 -TR2940-hcu90spnbb68 0B 14.3GiB 0B
194.247.184.145:22679 TIX0281-f7c6h8c0a5i5 0B 1.38GiB 0B
185.159.157.44:51922 -TR2940-dtx7pa82em7a 0B 0B 0B
91.121.7.132:51413 -TR2940-ix7dllb6yeoe 0B 77.2GiB 0B
[2603:8080:ab01:5b01:211:32ff:fed2:fecc]:16881 -TR2930-90dzbwsj7ieu 0B 0B 0B
[2a01:e0a:352:2450:211:32ff:fed8:cacb]:63810 -TR2930-n1m07llck908 0B 881GiB 0B
[2001:470:6f:bf9::564]:51413 -TR3000-q6tcggguj5pg 0B 428GiB 0B
70.226.27.100:6881 -BW1137-lZalLotkXX9C 0B 580MiB 0B
69.165.165.5:56999 -lt0D60-%DD%B4U]%BD%0A%B6%8E%3C%D9?%CD 0B 305GiB 0B
[2600:1700:a9f2:6000::3e]:6881 -BW1137-lZalLotkXX9C 0B 580MiB 0B
217.67.131.246:49956 -qB4370-*LPp(xhFRM6q 0B 7.98GiB 0B
[2001:41d0:a:3c4c::1]:51413 -TR2940-5jw0mfejz991 0B 836GiB 0B
92.142.86.76:6881 -qB4420-QohjWBa-PGyR 0B 0B 0B
98.13.202.70:21935 -AZ5730-3WqpJmDDyWIe 0B 0B 0B
176.226.170.31:51413 -TR3000-40l9rmix7oxi 0B 142GiB 0B
[2603:9000:d700:3dad:9c60:16ff:fe9e:a4]:65010 -TR3000-5lq3753t27bp 0B 93.8GiB 0B
47.38.85.146:51413 -TR2940-8v0ofr3v6i1g 0B 151GiB 0B
1.169.94.230:51418 -TR2920-fpijg2wp8bnm 0B 0B 3.69GiB
[2001:b011:2003:dc30:abe:acff:fe12:ce72]:51416 -TR2920-wfvgtqh5cpqi 0B 0B 3.69GiB
[2001:b011:2003:dc30:abe:acff:fe0d:9459]:51417 -TR2920-a0m0wxtyub1e 0B 0B 3.69GiB
[2001:b011:2003:dc30:abe:acff:fe0d:941d]:51421 -TR2920-3gszw5n320p8 0B 0B 3.69GiB
[2001:b011:2003:dc30:abe:acff:fe0b:ea98]:51420 -TR2920-shz1iy11t2wi 0B 0B 3.69GiB
[2001:b011:2003:dc30:abe:acff:fe14:fb95]:51415 -TR2920-bl2ijjucbeqx 0B 0B 3.69GiB
1.169.94.230:51419 -TR2920-ukhrpdfvh8vi 0B 0B 3.69GiB
[2001:b011:2003:dc30:abe:acff:fe14:fb9b]:51414 -TR2920-j2ye5puwox2w 0B 0B 3.69GiB
[2a00:23c5:a98f:5d01:6cae:f030:9a26:81ee]:65202 -qB4420-E0a!SNeaQ0tl 0B 0B 0B
[2a00:23c5:a98f:5d01:3c70:568f:94d2:bbd0]:65202 -qB4420-E0a!SNeaQ0tl 0B 0B 0B
81.151.212.30:65202 -qB4420-E0a!SNeaQ0tl 0B 0B 0B
159.196.48.205:51413 -TR2920-cczx0i2ep0k9 0B 11.8GiB 0B
[2604:3d09:7a7d:ded0:96de:80ff:fe72:61d0]:46931 -qB4250-*pbuFFScCwEe 0B 125GiB 0B
68.151.198.172:46931 -qB4250-*pbuFFScCwEe 0B 125GiB 0B
216.195.129.27:60000 -UT2210-Bb%809%EC%03%3C/%B4%86%1EH 3.69GiB 51.4GiB 0B
74.98.220.52:51413 -TR2920-px2c5ov2dpnl 0B 0B 0B
158.140.234.203:58701 -DE13F0-)VqxB3qBVRpy 0B 12.9MiB 0B
81.171.17.44:54830 -lt0D60-W%DFg%DC]T%020%B7?x%8F 0B 37.8GiB 0B
78.34.156.180:50000 -TR2940-m9c4ymqg8c0f 0B 18.5GiB 0B
[2607:5300:60:a1e::1]:45000 -lt0D80-%CE%08%94%E8%16%E0%EC%1A%96%07%A6%D3 0B 7.17TiB 0B
[2a00:23c6:3e89:3001:211:32ff:feba:1f46]:16881 -TR2930-ofcrwq3wp1i1 0B 12.4MiB 0B
[2a01:e0a:46e:dd30:211:32ff:fe13:6d90]:16881 -TR2930-m36tinq19gah 0B 109GiB 0B
73.73.152.111:7000 -DE13F0-RljxgfnlkMkg 0B 4.75GiB 0B
181.214.164.231:12755 -qB4431-N_fYcI0Cq(Nq 0B 0B 0B
23.28.72.112:64844 -TR3000-4sfp5buo022y 0B 17.2MiB 0B
87.179.66.139:60823 -DE13F0-bqz5EvN5CQoN 0B 305MiB 0B
67.42.135.193:49160 -FD51]%C7-Um*cZyohGR1F 0B 0B 0B
185.169.233.136:37784 -qB4410-SYVT)Jgd8n0( 0B 6.7MiB 0B
176.23.144.49:25171 -qB4410-~gU8-zDnA)*a 0B 1.28TiB 0B
99.233.198.37:51413 -TR3000-efqft1eahx24 0B 0B 0B
[2001:41d0:8:1056::1]:52348 -DE13F0-Ns9!2oC5df0x 0B 1.26TiB 0B
176.31.255.86:52348 -DE13F0-Ns9!2oC5df0x 0B 1.26TiB 0B
80.210.74.58:51001 -lt0D60-k;%EFs%0Au5%9E6%97DQ 0B 194GiB 0B
[2001:558:6043:23:f037:2aa2:5fa7:75b2]:16881 -TR2840-120y9z02revp 0B 894MiB 0B
185.104.142.176:6882 -qB4320-1RDlXA(Q2*vG 0B 2.91TiB 0B
84.83.224.9:51413 -TR3000-q6a9mg1fzphy 0B 5.35GiB 0B
94.114.120.16:8999 -qB4250-jBUYj1MB2ttV 0B 18.5GiB 0B

Hefur 1.0 is free software licensed under MIT: you are free to change and redistribute it.
Uptime: 19 days, 7:17:55